โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
หมู่ที่ 11 บ้านสุขฤทัย  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
เบอร์โทรศัพท์ 052-082898
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
เกมเปิดป้ายทายภาพแสนสนุก
โครงานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดผลงาน
ผู้จัดทำ
1. ด.ญ.ซาเอ  อางี   ชั้น ม.2/1
2. ด.ญ.อำพร  แสนตติ  ชั้น ม.2/2
3. ด.ญ.พัชรา  งั่วผ่า  ชั้น มใ2/2
 ครูที่ปรึกษาโครงการ
นายสันติ  ภิระบรรณ

คลิ๊กสำหรับดาวน์โหลด>> https://drive.google.com/drive/folders/1a1oVYBp5F0mY27F9HFUIVH-7J0mJ09zN?usp=sharing

โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2561,08:26   อ่าน 48 ครั้ง